Nadurawk ja Ħobż tas-Sema

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema  (1924) 
by Dun Karm Psaila
Italian Original: T'adoriam ostia divina

Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Għalik l-anġli dlonk titniehed,
Inti l-hena tal-bnedmin.
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.

Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Int is-saħħa[1] tal-qawwija,
Int il-faraġ tad-dgħajfin.[2]
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.

Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.
Inti l-qawma[3] ta’ min raqad,
Inti l-għaxja[4] tal-ħajjin.
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.

Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin;
Jalla d-dinja tagħraf tħobbok,
Fik il-qlub huma henjin.
Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.

Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin,
Insellmulek, Alla moħbi,
Inti biss taħkem is-snin.
Nadurawk, ja Ħobż tas-sema,
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.

Notes[edit]

  1. Corrupted to "ħewwa" (kindness/meekness) in some printed editions.
  2. Corrupted to "Inti s-saħħa tal-fqajrin" in some printed forms.
  3. Corrupted to "qawwa" (might, strength) in some printed versions.
  4. Corrupted to "għaxqa" (delight) in some printed versions. "Għaxja" is an evening meal.
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1928. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1952 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain (or as a file it should not be migrated to the Wikimedia Commons) that excludes pre-1928 works copyrighted at home.

PD-US-1923-abroad Public domain in the United States but not in its source countries //wikisource.org/wiki/Nadurawk_ja_%C4%A6ob%C5%BC_tas-Sema