Naše Serbstwo z procha stawa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Naše Serbstwo z procha stawa

Naše Serbstwo z procha stawa,
stawa žiwa narodnosc,
sylny duch nam mocy dawa,
zbudzi swjatu horliwosc.
Wótcny kraj, krasny raj,
slawa! Kóždy zawyskaj!

Serbja kruci, mlodzi dzeja
z nadziju do přichoda;
wyše hlosy hrimoceja,
wšitke žily zaržuja.
Wótcny kraj ...

Nowe slónco zeschadzane
rjenše pruhi wupřestrje;
swobodnosc, to slónco rjane,
krasni njebjo lužiske.
Wótcny kraj ...

Bratrowstwo sej zawdawamy
w wótčinskich tych wutrobach,
jednotu sej přisahamy
k dobromí skutkej w Lužicach.
Wótcny kraj ...