Mirçıko Pırcın

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Wext ke ma qicik bî, ma yew dew de bî, dewê ma koyan ser de bî. Wext ke bînî zimistan, zaf vor varayn, her ca bîn sipye, mirçikî veyşan mendên. Ma yew pircin girotiyen, yew layo derg û bari bestiyen pircina. Ma pircin berdiyen myanî vor de tîk vindarnayn. Ma kurek eştiyen vor ser, ma pircin ra duir vindertiyen û serê layi tepiştiyen. Mirçikan vext ke kurek dînî, zaf bînî şa, piyerê înan firayn û şinî kuek ser niştenî. O wext ma la kaş kerdiyen pircin ginen ard re, mirçikî bin de mendiyen. Ma erziyen şinî, mirçikî bin pircin de tepiştiyen û serê înan ti ra kerdiyen. Wext ke mi no vateyo peyîn ê Abdulah Öcalan wend na ûmê mi vîr.Ez vûna Abdulah pircin a, ey kird ke ey bawer kenî, ê zi mirçik î. Dewleta Tirk zi dûm nûna rue. Yew serr zêdero ke kirdî Ewropa, kirdî amerika, kirdî serî koyan, kirdî bacaran, kirdî dewan veciyenî televîzyonan, veciyenî rojnameyan û vûnî:Siyasî îradê ma ho Îmrali de yo, waşteyî ey waşteyî ma yê. Ma nê kurdî bîn zi vinertî, ma gueştariye ey kerd, ma va dê vind, dê o semedî ma kirdana çiney wazeno? 30.11.2005 de awukat şiy Abdulah Ocalan ziyaret ker. Ey semedî ma kirdana çiney nêwazeno, ê eşkera kerdî. Wext ke ma wend, ma fehm kerd ke ma qeldiyey bin pircin. Bo Abdulah Ocala semedî ma kirdana çiney nêwazeno, ez şima re binusî: 1- Kirdan re dewlet nêwazeno 2- Kirdan re otonomî nêwazeno 3- Eskeranî tirkan re taway nêwazeno 4- Destûrê tirkiya ya bingehîn qebûl keno 5- Meclîse tirkan re hurmet keno 6- Konfederalizm semedî kirdana nêwazeno, ê komel ke hê tirkiya de ê, ê piyer piya kar bikerî, na bena konfederalizm. 7- O yew Mustafa Kemalo newe wazeno


Çıme[edit]

Http://www.madiya.net