Mien Prignitzland

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Mien Prignitzland.
Author: Hermann Graebke
Dialect: [[Dialekt:Märks|]]
Text type: Leed
Comment:


:

Wo de Elwstrom geiht,
dörch dat Land sich dreiht
Haogel, Löcknitz, Steppnitz un de Doss',
wo so wunnerschön
Heid' un Wischen blöhn
un up saftig Weid werrd fett de Oss:

     Ach, dat schöne Land
     is mien Heimaotland,
     is mien leev,
     mien herzleev Prignitzland.

Wo nääbn Weitenland
sick hentreckt de Sand
un in'n Fichtenwald de Heester schreit,
dörch daen Eikenwald
Dag un Nacht luud schallt,
wat de Nachtigall allns singen deit:

     Ach, dat schöne Land
     is mien Heimaotland,
     is mien leev,
     mien herzleev Prignitzland.

Wo mien Weeg het staohn,
ick in d' School bün gaohn,
mien leev Öllern sick hemm plackt un plaogt,
so naoh plattdüütsch Oort,
jedwer hölt sien Woort
un sien Noot daen leeven Herrgott klaogt:

     Ach, dat schöne Land
     is mien Heimaotland,
     is mien leev,
     mien herzleev Prignitzland.