Mesela Hesê Budelay u Miri

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Heso Budela ya ki Heso Qardas, Lolýzo, hetê Pulêmeriye rao. Heqa Miri de qesey kerdo, cý ra qesey vatê . Ni qesey sonê, resenê gosê Miri.

Rozê, Mire Hesê Budelay dewe de pêy cêno. Vano, “lazê kutýki, to çýko heqa mý de qesey kena? To zanena, mý heqa to de qerarê merdene (darde kerdene) veto?”

Heso Qardas vano: “Aða, Hes budelao, ravêr têpa qesey keno. Hama to de qe adalet çino? Coru ceza nianêne bena?”

Mire, tenê fikirino, vano, “mýrê gaê biya to efkeri.” Heso Budala vano: “Aða, to de qe meremet çino? Hes feqýro, koti ra gay bývino? Hama wad bo khe, torê kavýrê biyari!”

Mire vano: “Peki! Key ana?” Heso Budela vano, “wertê ses asmi de anu.”

Roji vêrenê ra. Heso Budela, khaviri berdene, keno xo virri ra. Rozê, yeno ra virri. Cêniya xora vano, “khavýri tever ke, bicêri, þêrri.”

Heso Budela khavýri cêno, sono. Eke kuno nejdiyê dewe, zýrçeno, qýrreno, vano: “Vozdê, dano sýmare?” Xýzmetkari, vozenê, sonê, xevere danê Miri.

Vanê: “Heso Budela khavýrê têy ro, hao dot ra yeno.” Mire vano: “Þêrê xo wedarê, Hesê Budelay khe, khavýr kerd gore, sýma býtýrê, berê, wedarê.”

Heso Budela, khavýri erzono gore, sono lewê Miri, vano: “Aða mý khavýrê to ard.”

Mirê vano: “Lazê kutýki, ses asmi vêrdi ra, xona ame ra to virri.” Heso Budela vano: “Aða, Hes feqýro, mý xundê di.”

Mire, xýzmetkaranê xora vano: “Ero, ala þêrê, qaytê khavýri kerê, seneno?” Xýzmetkari sonê, pêyser yenê, vanê: “Aða khavýr, mavýr gore de çino.” Mirê, hêrs beno, zýrçeno, vano: “Ero, lazê kutýki, to mý qan kena, khavýr kuyo?”

Heso Budela:

”Aða, fýsqi aðme meke!

Khavýrê mý, vorekê miyo, Asma payýza werti de biyo. Mý khe na diyar de ard, Der u cirananê to, pêrune diyo, Gora tora khe týriyo, Qe thalasê mý de niyo” vano, wurzeno ra sono.

Çıme[edit]