Menevşa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Menevşa[edit]

Kızları çocuk Ak asan beenmişlär bir birini. Çocuk geler kıza da derer ona : Hatlasana da giräsin benim başçemä. Bän atladım girdim başçenä.Yar buldum, koca buldum, ama naz bulamadım, hatır bulamadım.Hatır yok ona.Kız gider.

Çocuk da deer: Yaz bana firman.Bän yolcuum, durmam çok sendä Da kız gider ondan. Da bu gezer dokuz yıl, sora genä geler bu kıza / gelina.

Menevşa girmiş düzennä
Düzen dokuyor.
Geliyor ona bir yolcu
Menevşaya seläm veriyor.
Kolay gelä, mari Menevşa!

Sorayom sana
Kız mıysan osa gelin miysan?
Kızsaydın giyn allarnı,
Gelinseydin giyin karelerini
Ne kızım brä yolcu, ne da gelinim.

Dokuz yıl oldu yardan ayrılalılıım
Ne kıadı ne da kendisi
Menevşa mari ver bana ölçüsüz şarap,
Verecäm sana sayısız altın
Dur brä yolcu, biraz,

Varıp sorayım candan anemä
Candan anemä hem da kainnama.
Malö, be malö,
Uuradı bizä bir yolcu.
İsteyor bizdän ölçüsüz şrap

Veriyor bizä bir kemer haltın
Pek benzeyor senin ooluna Todurçuya,
Pek benzeyor benim da ilk sevdama
Kızım mari, kızım hem da gelinim
Dokuz yıl oldu, dokuz duvak yırttın,

Daa dokuz yıl durasın,
Da gelen geçän yolculara
Oolum Todurçu deyäsin
Oolumu sän sanarsın
Gelip da bana hep sorasın