Men jahonidin kechtim-u...

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Men jahonidin kechtim-u...
by Alisher Navoiy

Men jahondin kechtim-u kechmas mening jonimdin el,
Men ilig jondin yudum, chekmas ilig qonimdin el.

To‘sh-to‘shimdin baski rasvolig' o‘ti lov-lov yonar,
Har tarif yo‘ldin chiqarlar o‘lsalar yonimdin el.

Baxtim uyqusig'a go‘yokim surudedur hazing,
Ko‘yida bukim uyumas har tun afg'onimdin el.

Tanimaslar bir-birin yog'qan mazallar gardidin,
So‘rg'ali holim kirib chiqquncha vayronimdin el.

Menda tumori junundek pech, vahkim, bexabar,
Har taraf ko‘nglumda qonlig‘ dog'i pinhonimdin el.

Istaram, ey Xizr, kelgaymen qilib jom birla tavf,
Ka'bayi ko‘yin xabar topquncha borg'onimdin el.

Ey Navoiy, qilmag'aylar ayb agar devonamen,
Ul pari vasfin o‘qug'an soyi devonimdin el.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.