Mektev

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ma dewede niseme ro. Ez tirki nêzanu, kirmanciki qeseykenu. Ez emser sonu mektev. Mekteve ma, mara dürio. Ma ponc domanê dewe, rozveroz sodir rewra pêro pia peya somê mektev, sunde ki peyser cêremê ra, yemê dewa ho. Ora dime juvinira xatir wazemê, beme vila, herkês sono çe ho. Ma nun u qatige ho teybeme. Ma zimistani serva $iaena u amaena ve mektevi xêle zamete unceme. Seraseri ki, mektevde kirmanciki nêmusnenê ma. Mara vanê: tirki bimuserê! Coka zaf kunu ra ho ver. Gegane hoveho bervenu. Eke mekteve ma kirmancu ki bibiêne, malimê kirmanci, kirmanciki bimusnêne ma, u waxt hale ma çiqas biêne delali. Ez u waxt usari, zimistani; vergu, hesu, xozu,...tedenêkerdêne, hewesra $iêne mektev, amêne; zone mao delali, kirmanciki wendene u nustene pir musêne. Haq ke, ard were, ma yê rozu ki vêneme. Cimê mi yê rozuraê.


Çıme[edit]