Mari Menevşa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Mari Menevşa

Kızmıysın, gelinmiysin? soraim sana Mari Menevşa. Kızsıydın giin allarına gelinsiydin giin karalarna. Bölä sormuş kıza onun yari / yavklusu. Saler ki deneer onu kız mı osa gelin mi saler ki evli mi. Osaydi kızlar evlendiylän giyärmişlär nışan rubası kara ruba.

Kızsaydi giärmişlär kırmızı / al ruba. Kızlar taşırmışlar duvak da. Evel vakıtta kızlar gezärmişlär üzlerindä duvak ama kim kız sayler. Ama kim evli, kocada, onnar açarmış duvaa üzündän. Böleymiş Türklerdä.

Todur geler kıza.Osa Ak Asan. Ne kadar istemiş onu diil belli. Ama çocuun mamusu beenmemiş kızı. Demiş ani gelin çok bet. Saler ki diil güzäl. Çocuk istämesin onu deyni. Çocuk aler başını da gider.Deer anesinä:

Bän giderim Enteya.

İi gider e, Enteya. Neresısıydı o Enti? Olmalı pek uzak yabancı erlär. Menevşada düzen dokuyarmış. O düzenci insanmış. Hep doker, hep doker... Dokuz yıl dokumuş. Da dokuz yıl çocuk gelmemiş. Ne da kiat yazmış. Da bunnar bilmeer ani bu saa. Dokuzuncu yılda bu geler dooru bu yavklusuna da ister annamaa evli mi o osa kız mı. Da verer ona seläm:

  • Kolay gelä, Mari Menevşa
  • Allaa roz olsun ba, olan deer kız
  • Soraim sana kız mıysın evliy misin?
  • Da Menevşa dooru söler:
  • Ne kızım ne evliyim. Ne kızlar arasında, ne gelinner arasında. Dokuz yıl oldu yardan ayırıldım. Ne kiadı var, ne kendisi.
  • Çocuk anner ani yavklusu beklemiş onu. Da genä deer ona: Menevşa, mari Menevşa, ver bana ölçüsüz şarap, veriim sana sayısız para. Osa çocuk bu yıllarda kazanmış dokuz kemer altın dokuz sürü da koyun.