Manu Kapalulu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Manu Kapalulu  (1878) 
by Liliʻuokalani

Noho nani iluna ke ao ʻōpua
Kapu ʻihi kapu i Kilohana
Haiamū ihola ka lehua
I nā manu

Hui:
Kulikuli au iā ʻoe manu kapalulu
Hana wale mai nō iaʻu
He aha hoʻi ʻoe i koʻu manaʻo
ʻAe nō hoʻi

ʻŌlelo ana ʻoe i ko haʻi keʻe
Eia iho nō me ʻoe
Nā ʻaumakua peʻe i ka poli
I aʻo lūʻau ʻia

Kiʻina kahuna i Hawaiʻi
Kūkulu nā haʻilona
Kuhikuhi ke ola iā Kapo
ʻO ia nō hoʻi

Noho iho nō ʻoe ʻai pono iho
I kou pōmaikaʻi nui
ʻIke ʻia ai he ulakolako
ʻO ia nō hoʻi


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.