Manoli manoli

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Manoli Manoli

İ, Manoli, Manoli,
Mester Manoli,
Dokuz kardaş,

Manastır yıvela.
Onnar yıvola
Manastır göçii

Yukardan, göktän
Bir kuşçaaz gelii.
Üç keret ötii

Uçup, da gidii
Manolinin aklısına gelii,
O kuşçaazın ötmesi

Angınızın karısı
Taa sabiylän gelecek,
Vo bu manastıra

Kurban kalıcek
Manolinin dostları
Kardaşları evä gidii,

İ, evä giderlär,
Karılarna söleelä
İ, sat Manoli gitmemiş,

Tudorkaya sölesin
Sabaa volıy,
Tudorka kalker

Tudorka kalker
Yola yollane
Manoli görei,

Tudorkayı yolda,
Aalarmış,
Allaha yalvarırmış:

Ver, Allahım, bir iinelik,
Tudorkam geeri dönsün,
Tudorkam geeri dönsün,

Kurban bırda kalmasın
Allah da verii
Pek büük iinelik

Nöbee, ne edee,
Tudorka geeri dönmeer
Taa illeri çekedii,
Manoliyä gidee
Manoli aalıy,
Allaha yalvarıı;

Ver Allahım, bir büük yaamur
Lüzgerli yaamur
Benim da Tudorkacıım

Geeri da dönsün
Vo da geeri dönsün,
Manastıra kurban kalmasın
Allaa da vermiş

Lüzgerli yaamur,
Lüzgerli yaamur
Pek büük yaamur

Tudorka näbıy ne edii,
Vordan da geeri dünmei.
Manoliyä gidii

Seläm verer,
Seläm verer
Kolay gelä, Manoli,

Eşim Manoli
Alla roz olsun, mari,
Eşim Tudorka

Girsänä içanna,
Altın üzüymü çıkarasın
Tudorka girmiş

Üzüynü çıkarmaa
Manoli çekedii
Duvarları yıvmaa

Vo yıvarmış,
Tudorka da baarırmış:
Aman bä, eşim Manoli,

Naşi yapersın?
Neçin duvarları
Sırtıma yıversın?

Dayan, mari Tudorka,
Sän bu manastırda
Kurban kalacan,

Bu temeli yapacan
Manolinin kardaşları
Hepsicii evdän geldi,

Hepsicii evdän geldi,
Manola seläm verer.
Manoli pek gücenik:
Tudorkaya sölämeerlär