Man in mun

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Mär fa ‚Ludwig Bechstein‛.


Ün tim vönik seminaedo man ägolom ün sudelagöd ini fot, ädocöpom bimatuigis, äkobotanom onis ad tuf bigik, ätovom oni sui bäk okik ed äpolom oni lomio. Pö lomiovegam man jönik, peklotöl me zälaklotem äkolkömom omi; bo ädesinom ad golön ini glüg, äbleibom stanön fo om ed älüspikom tufipolani me vöds: „No sevol-li das adelo binos sudel su taled, dü kel God ätakädon posä ijafon voli, e menis e nimis valikis? No sevol-li? das God ebüdon me büded kilid: Saludükolöd sudeli!“ - Säkan at äbinon God it. Boadicöpan ye äbinom lölöfiko nenlekredik e klu ägespikom: „Va binos sudel su tal u mudel in sül, atos binon lindifik pö ob leigoäsä krüt ola.“ „Täno opololöd tufi olik laidüpio!“ God äspikon, „e bi su tal sudel no padigidon fa ol, olabol denu mudeli laidüpik, ed ostanol in mun as nunedamal pro utans, kels ojemodons sudeli.“ - Sis del et ainog man et ko tuigatuf stanom in mun, e bo obleibom stanön us laidüpiko.Se Volapükagased (Zänagased pro Volapükanef) 1958, Nüm: 3, Pad: 10.