Malli

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Malli
nga Lasgush PoradeciSyri-i bukur që t'u mvrenjt
Syri yt që më lëndon
Do më lerë-a von a shpejt,
Do më lerë-a shpejt a von.

Sapo shpirti m'u delir
Shpirti im i nxirë krejt
Do më lerë me pahir
Syri-i bukur që t'u mvrenjt.

E do mbetem përnjëmend
Varfanjak si mbret pa fron:
Mbretëresha që më çmend
Do me lerë-a shpejt a von.

Do me lerë-a von a shpejt,
Do me lerë-a shpejt a von,
Syri i bukur që t'u mvrenjt
Syri yt që më lëndon.

Do më lerë...A! po si
Qoftë-aherë-ose tani
Do të qaj aq dashuri
Që të humb me mall te ti?