Malittusana

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Malittusana  (2002) 
by Tamara Ščerbakova

Tuatan da Pojan da Pyhän Hengen nimeh näh.
Amin.

Jumal, armahda minuu, riähkähisty.
Hospodi Iisus Hristos, Jumalan Poigu, Malittuloin peräs
Puhtahan Sinun Muaman i kaikkien Pyhäniekoin kel,
armahda meildy. Amin.

Sluavu Sinulles, Jumal meijän, sluavu Sinnules.

Tsuari Taivahalline, armonandai, Oigei Hengi, joga sijas olii,
i kaiken luadii, kallis hyvytty, da eländän andai, tule i ole meis,
da puhtasta meidy kaikes pahuos i vardoiče, Hyvä, henget meijän.

Pyhä Jumal, Pyhä Vägevy, Pyhä Kuolematoi,
armahda meidy.
Pyhä Jumal, Pyhä Vägevy, Pyhä Kuolematoi,
armahda meidy.
Pyhä Jumal, Pyhä Vägevy, Pyhä Kuolematoi,
armahda meidy.

Sluavu Tuatale da Poijale da Pyhäle Hengele i nygöi, i enne, i ijäs
kaikes - ijän kaiken.
Amin.Sv'atoi Troičču, armahda meidy; Hospodi, puhtasta riähkät meijän;
Valduaju, prosti pahat luadimizet meijän; Sv'atoi, tule da paranda
meijän voimattomuus, Oman nimen täh.
Hospodi armahda. Hospodi armahda. Hospodi armahda.
Kunnivo olgah Tuatal da Poijal da Pyhäl Hengel i nygöi, i enne,
i ijäs kaikes - ijän kaiken.
Amin.MALITTU PRESV'ATOILE JUMALAN MUAMALE

Jumalan Muamo-Neidine, ihastu armahdettu Marija,
Jumal on Sinun kel, Kiitettävy olet sinä naizien keskes,
i kiitettävy on Siemen vačan Sinun, sendäh ku sait
Spuasan hengilöin meijän.JUMALAN SPUASAN MALITTU

Tuatto meijän, kudai olet taivahas,
Pyhitetty olgah Sinun nimi.

Tulgah Sinun Valdukundu da Vägi
Ihan kui taivahas mugai muan piäle.

Anna minule tänäpäiväine leiby,
Jätä meijän vellat,
Kui myö jätämmö velguniekoile meijän.

Älä anna minuu muanitettavakse,
Piästä meidy pahois.

Sinulhäi on valdu, vägi da kunnivo
Ilmazen ijän.
Amin.Havačun unes, Sinule kumardammos, Puhtas Armonandai Troiččaine. Anheliloin pajoloil ulahtammos, Sinule, Vägeväine. Sv'at, Sv'at, Sv'at. Jumalan Muamo-Bogoroditsaine, piästä meijät pahuos. Sluavu Tuatale da Poijale da Pyhäle Hengele: Unes piästit, postelis nostit. Hospodi mielet minun vallenda. Suul dai sydämel anna valdu pajattua, vaiku Sinuu kiitiä. Armonandai, Pyhä Troiččaine: Sv'at, sv'at, sv'at. Bogoroditsaine armahda meidy. I nygöi, i enne, i ijäas kaikes - ijän kaiken. Amin.

Hospodi armahda (12 kerdua)


Tulgua, kumardammokseh Tsuarile, meijän Jumalale. Tulgua, kumardammokseh da langiemmo edeh, Hristosale, Tsuarile, meijän Jumalale. Tulgua, kumardammokseh da langiemmo edeh, ičelleh Hristosale, Tsuarile da meijän Jumalale.

(kumardukset)


PSALMU 50

Pokoroičen Sinuu Jumalaine, Sinun valdua da suvaičendua myöte puhtasta minuu pahois ruadolois. Pezetä riähkis minuu. Riähkis minuu muamo sai. Sinä avait minun silmät, Sinä ozutit minun pahuot. Vaiku Sinä voit minuu puhtastua da luadie valgiekse ihan ku lumen. Kuulizin vaiku ilon, ihastuttas minun luutgi, ku Sinä puhtastazit minuu, andazit minule Pyhän Hengen. Vaiku Sinuu kuulizin, vaiku Sinuu kiittäzin, ku et kiändys sinä minuspäi.


USKON TUNNUSTUS

Uskon yhteh Sinun Tuattah Jumalah, Kaikenpidäjäh, taivahan da muan, kaiken nägyjän da nägymättömän luadijah. Yhteh Jumalah Iisussah Hristossah Jumalan Taivahallizen Tuatan Poigah, kudai on roinnuhes enne kaikkie igiä. Valgei on valgiespäi, Jumal on Jumalas, se on tozi, Jumalan tozi, ei ole luajittu, no on suadu. Ristittyzien nimeh näh, meijän piäständäh näh heityi taivahaspäi Pyhänny Hengenny, meni Marijah-neidizeh da rodiihes ristikanzakse. Nuagličči hänen Pontii Piluattu. Hristos gor'uičči da tuskičči, kuoli da oli havvattu. Kolmandennu päivänny elavui da jiäviihes muan piäle ihan Kirjuttamistu myöte. Sit piäzi taivahah ihan Tuatan Jumalan rinnale. Nygöi sluavimmo Jumalan Poigua eläjät dai kuolluot. Hänen ižändöiččemizel ei loppei aigu. Pyhäh hengeh, eläväh Jumalah Tuatan sanua myöte tulluoh, kumardammokseh da sluavimmo, kui oli enne sanottu. Uskon Tuattah, Poigah i Pyhäh Hengeh elämizen andajah, kudai Tuatan kel i Poijan kel on kunnivoitettavu da kiitettävy, kudai pagizi Prorokoin kauti vaiku yhteh oigieh Apostol'skoih kirikköh näh. Uskon vaiku täh kirikköh, en nimittumih toizih. Uskon ristindäh da riähkis piäzendäh, kuolluzien nouzendah da uvven elämizen tulendah. Amin.


MALITTU MAGUAMAS NOSTUU

Sinule edeh, Herru ihmizien suvaiččii, maguamas nostuu tulen. Sinun dieloloile Sinun armahuon kauti menen i molimmos Sinulles: Avvuta minule joga aigua, joga dielos i kačo minuu kaikis muailman pahois dielolois da kehnon kehityksis i piästä minuu Sinun igäzeh Valdukundah. Sinä olet minun luadii i kaikkie hyviä huoles Pidäi i Andai. Sinus on kai minun toivotus dai Sinulles Kiitoksen annan. Nygöi i ainos i ijäs kaikes - ijän kaiken. Amin.


MALITTU ANHELILE — HENGEN VARDOIČČIJALE

Pyhä Anheline, vardoiče minun Hengie. Piettele hyväs minun elostu, älä jätä minun riähkähisty. Älä anna valdua kehnole piästä minun hibjah. Anna minun jalloil astuo vaiku kohti Jumalan tiedy myö. Prosti minun riähkät, luajitut ihan roindua myö, vie prosti riähkät, kuduat tuldih eläjes. Piästä, Armas Bogoroditsaine, minuu riähkähisty da vardoiče jogapäivällizis ruadolois, ku minä en suututtas omua Armonandajua Jumalua. Varaten molizimmos Junlalale da hyvittäzin vaiku Jumalan valdua. Amin.


MALITTU PRESV'ATOILE BOGORODITSALE

Pakiče minus tuači Jumalan ies prošken'n'ua, Pyhä Bogoroditsaine. Sinun malittuloin kauti et anna kavota riähkih. Iäre aja minuspäi pahat mielet, tiedämättömys, laškus. Vie joga ruadoh blagoslovi minuu. Ota iäre minus paha tuli dai pahat mustokset, ku Sinä olet blagoslovittu meidy vardoiččemah vie enne suandua. Vaiku Sinä Poijan ies maltat pakita meile prošken'n'an. Sinun nimie myö Jumalua sluavimmo ijäs kaikes, ijän kaiken. Amin.


PYHÄ TROIČAN MALITTU

Pyhä Troiččaine, armahda meidy; Hospodi puhtasta minuu riähkis; Vladiko, piästä meijät pahois; Pyhä Hengi kävähtäi minuh, prosti meidy riähkähizii Sinun nimeh näh. Amin.


MALITTU ANHELILE

Oigei hengi (nimi) nimelline Anheli, Jumalan ies, minus tuači, pakiče prošken'n'ua. Vaiku Sinuu kyzyn, ku olet paras avvuttai da kyzymizien kuulii. Amin.


MALITTU JUMALAN MUAMALE

Jumalan Muamo-Neiččukkaine, ihastu, armahdettu Marija, Jumal on Sinun kel: Kiitettävy olet Sinä naizien keskes i kiitettävy on Siemen vačan Sinun, sendäh ku sait Iisusan, Spuasan hengilöin meijän. Amin.RISTAN TROPARI

Piästä Hospodi rahvastu Sinun, blahoslovi Elot Sinun. Voiton vastah lahjua Pravoslaunoloile ristikanzoile kačondu Sinun. Vardoiče RISTAL joga eländykohtat.


MALITTU ELÄJIH NIŠKOI

Vardoiče, Hospodi, da pomiilui malittuloin lugijua
Buat'uškua (nimi)........................................
minun vahnembii (nimet)..................................
rodnii...................................................
načal'niekkoi............................................
opastujii................................................
kačo da vardoiče ihan kaikkii pravoslaunoloi ristikanzoi.


Upokoi, Hospodi, kuolluzien henget, ku net ollah Sinun käskyläzet:
minun vahnembat (nimet)...........................................
rodn'at...........................................................
hyvän sanan sanojat...............................................
musta kaikkii pravoslavnoloin ristikanzoin Hengii. Prosti heijän
riähkät enne luajitut dai petties tulluot, lahjua Heile Taivahan Rauhu.
Amin.


MALITTULOIN LOPPU

Ainos olen kuulluh Sinuu Bogoroditsaine, kaiken hyvän tuoju, Pyhäl puhtastettu, olet Muamo meijän Jumalan. Čestneišoi Heruvim, paras parahien keskes Serafim. Ei kaduo Jumalan Sana, kuduadu myö on suadu Bogoroditsaine. Vaiku Sinuu kuulemmo, vaiku Sinuu kiitämmö, armas Bogoroditsaine. Sluavu Tuatale da Poijale da Pyhäle Hengele i nygöi, i enne, i ijäs kaikes, ijän kaiken. Amin.


Hospodi armahda. Hospodi armahda. Hospodi armahda.


Hospodi Iisus Hristos, Jumalan Poigu. Sinun Puhtahiman Muaman malittuloin kauti, prepodobnoloin Jumalan sanan kandajien Tuatto da kaikkien Pyhäniekoin kel, armahda meidy. Amin.


Todeh pidäy kiittiä Sinuu, Jumalan suajua, ijän kaiken puhtahannu eläjiä i suremata riähkättömiä, da Muamua Jumalan meijän. Sinuu, suurembua, ku Heruvimad, miäriämätä slaunoimbua, ku Serafimad paras Jumalan sanan kandai armahda meidy. Amin.


MALITTU ENNE PYHIEN OTANDUA


Uskon, Hospodi, i tunnustan, ku Sinä olet tozi Hristos, Poigu elävän Jumalan, kudai tuli muale riähkyniekköi piästämäh, kudamien keskes minä olen enzimäine. Vie uskon, ku tämä on kaikis puhtahembi Sinun Hibju, i tämä on kaikis puhtahembi Sinun Veri. Molimmos Sinulleni: armahda minuu da prosti minulleni riähkät luajitut tahtojen dai tahtomattah, kuduat tuldih minuh sanal libo dielol, tieten libo tiedämättäh. Anna Valdu minulleni puhtastuo, ottua suudimattah Sinun kallis lahju. Suaja iččeh Sinun Pyhä Hibju da Sinun Verdy. Riähkien prostittavakse da ielleh elämizekse. Jumalan Poigu, ota vastah minuu, tänäpäi suajua Sinun tainoidu illallistu: Sinun Vihamiehil en sano hyvii sanoi, en ni anna Sinulles suudu muga, kui andoi suudu Iiudu. No ihan kui rozvomies sanon Sinulles:

«MUSTA MINUU, HOSPODI, SINUN VALDUKUNNAS!»

Hospodi, älgäh tulgah minul Puhtahus suudittavakse libo suvvokse Pyhäh Sinun Hibjan da Veren otandu. Vaiku tulgah se hengen da hibjan minun parandettavakse. Amin.


MALITTU ENNE OPASTUNDUA

Pyhien Pyhä Hospodi! Työnä meile opastujile armo Sinun Pyhän Hengen. Lujenda meijän sydämien väit, sidä vaste ku myö, kuultes midä opastetah meile, kazvazimmo Sinulles, Meijän Luadijale, sluavakse. Vahnembile meijän — ihastumizekse, Kiriköle da omale muakunnale — hyövyndäkse.


MALITTU JÄLLES OPASTUNDUA

Kiitämmö Sinuu, Meijän Luadii, ku annoit meile armuo Sinun ku voizimmo opastuo. Blahoslovi meijän herroi, vahnembii, opastajii kuduat vietäh meidy tiedämäh kaikkie hyviä. Anna meile vägie da lujus iellehpäi opastumah.


MALITTU ENNE MURGINUA

Silmät kaikkien Sinuh, Hospodi, kačotah, Sinä annat jogahizele syömizen omah aigah; oijendat Sinä armahan käin Sinun, i työnät joga eläjäle hyviä kaikkie.


MALITTU JÄLLES MURGINUA

Kiitämmö Sinuu, Hristos Jumal meijän, ku syötit meidy muas kazvajil
sinun lahjoil; älä jätä laskemata meidy i taivahallizeh Sinun valdukundah.

             Tuatto meijän, kudai olet taivahas,
                 Pyhitetty olgah Sinun nimi,
             Tulgah Sinun Valdukundu da Vägi,
            Ihan kui taivahas, mugai muan piäle.
              Anna minule tänäpäiväine leiby,
                     jätä meijän vellat,
           kui myö jätämmö velguniekoile meijän.
              Älä anna minuu muanitettavakse,
                     Piästä meidy pahois
             Sinulhäi on valdu, vägi da kunnivo
                     ilmazen ijän. Amin.

Silmät kaikkien Sinuh, Hospodi, kačotah. Sinä annat jogahizele
syömizen omah aigah; Oijendat Sinä armahan käin Sinun i työnät joga
eläjäle kaikkie hyviä.

Kiitämmö Sinuu, Iisus Hristos, Jumal meijän, ku syötit meidy muas
kazvajil Sinun lahjoil; älä jätä laskemata meidy Taivahallizeh Sinun
Valdukundah; ku tulit Iče opastujien keskes, Spuassu, rauhanandai,
nygöi tule meih da piästä meijät.


Taivahallizele Tsuarile, Armonandajale, Hengien tiedäjäle, joga sijas olijale, kaiken hyvyön luadijale. Paras Armahien da Pyhämiehien keskes, elämizen andai, tule da pyzy meis, puhtasta Henget meijän kaikenjyttymis skvernois.

TROPARI 2

Jumal meijän Hospodi, ruavon algain, ku luadinen hyvin, molizimmos Sinule da pakiččizin Sinun blagosloven'n'an, piästä minuu vihaniekoin silmis, ku Sinä olet vägevii vägevembi Jumal, avvuta minule. Passibo sanon Sinule, minä — käskyläine Sinun Hospodi. Sinä avvutit minule spruavie kai dielot da ruavot. Nygöi Sinuu kiitän, Sinul sanon parahat sanat, sluavin vaiku Sinuu Vägevy Jumal, väinandai meile riähkähizile. Sluavu Tuatale da Poijale da Pyhäle Hengele i nygöi i enne, ijäs kaikes, ijän kaiken. Eläi vaiku Sinun avvuttamizel, veri Sinun Taivahalline Jumal vodvorihes, sanou Hospodevi; Vakustele minuu minuh tulii Jumal, minä vaiku Sinuu kuulen. Piästät minuu vaiku Sinä kehnon verkolois, peität minuu omah kainaloh. Et pöllätä yön pimiel keijal lendäjäl, kehnol puolenpäivällizel. Sorrat muan piäle tuhanzii riähkähizii, vaiku minuu ei lekahuta ni mi paha. Sinä Iče sen minule ozutat. A minä vaiku Sinuu sluavin, korgiedu kovua armastu Jumalua, sit ei tule pahus, niken ei lekahuta hibjua minun, ku Sinä käskit Anhelile minuu kaččuo da vardoija joga dielos da sijas.


Kämmenil hyö nostetah, ku en sordus da satattas jalgua kivie vaste; ku en polgis aspidah da vasiliskah, en pöllästys leijonua da maduo. Ku Minuh kaččonet, Minuu kuullet, Minä piästän da peitän sinuu kaikes pahuos, ku vai sinä mustanet Nimen minun. Kučut minuu Jumalua, Minä kuulen, pahois mielis piästän, annan vallan eländyaigah. Pitkendän igiä sinun, joga dielos annan Spasen'n'an Minun.MALITTU RISTAL

Elavui Jumal, pajettih vihuajat Hänen, juostih Jumalan iespäi vihaniekat Hänen, savvu kaduou, toven kaduou, sulau tuohus tules, mugai kehnot kavotah Ristan ies. Suvaiččii Jumal Sinun Ristal ristin silmät, ilozesti sanon: iloine ole Prečestnoi, elämizenandai Jumalan Ristu; kehnoloin goniiju, Sinun Väile Hospodi, ku Iisus Hristos uaduh meni da voitti kehnon väit, i lahjai meile Oman Puhtahan Ristan, ku myö iče voizimmo gonie joga supostuatan. O! Puhtahaine, Elämizenandai Ristu Jumalan! Avvuta meile yhtes Presv'atoin Bogoroditsanke da kaikkien Pyhäniekoin kel. Amin.


Olet lähtenyh matkah, Iisus Hristos työndäy Anhelin sinuu vardoiččemah. Nygöi Anheli on sinun käskyläine. Avvuttau sinule joga dielos, piästäy yläh, kaččou da vardoiččou sinuu, ku sinä iče mustanet malitut da pakinnet abuu Bogoroditsas, yhtes ristikanzoile armonandajas. Terväzeh Kuulii yksi Sinä, Iisus Hristos, ozuta minule, kui piäzet minuh voimattomah. Ota minus minun riähkät, piästä minuu kibevyksis da voimattomuksis. Armas Jumal, piästä minuu. Minä yhtytottu Sinule molimmos, kiitän Bogoroditsua yhty ihmizien piästäjiä da suvaiččijua.


MALITUT YÖN VASTATES

Tuatan da Poijan da Pyhän Hengen nimeh näh. Amin.
Hospodi Iisus Hristos, Jumalan Poigu, malittuloin peräs, Puhtahan
Sinun Muaman i kaikkien Pyhäniekoin kel, armahda meidy. Amin.
Sluavu Sinulles, Jumal meijän, Sluavu Sinulles.
Tsuari Taivahalline, armonandai, Oigei Hengi, joga sijas olii, kaiken
luadii, kallis hyvytty, da eländän andai, tule i ole meis, da puhtasta
meidy kaikes pahuos i vardoiče, Hyvä, henget meijän.


Pyhä Jumal, Pyhä Vägevy, Pyhä Kuolematoi, armahda meidy.
Pyhä Jumal, Pyhä Vägevy, Pyhä Kuolematoi, armahda meidy.
Pyhä Jumal, Pyhä Vägevy, Pyhä Kuolematoi, armahda meidy.Sluavu Tuatale da Poijale i Pyhäle Hengele i nygöi, i enne, i ijäs
kaikes, ijän kaiken. Amin.
Sv'atoi Troičču, armahda meidy; Hospodi puhtasta riähkät meijän;
Sv'atoi, tule da paranda meijän voimattomus, oman nimen täh.

Hospodi armahda. Hospodi armahda. Hospodi armahda.

Kunnivo olgah Tuatal da Poijal da Pyhäl Hengel i nygöi, i enne, i
ijäs kaikes - ijän kaiken. Amin.
JUMALAN SPUASAN MALITTU

Tuatto meijän, kudai olet taivahas,
Pyhitetty olgah Sinun nimi,
Tulgah Sinun Valdukundu da Vägi
Ihan kui taivahas, mugai muan piäle.
Anna minul tänäpäiväine leiby,
Jätä meijän vellat,
Kui myö jätämmö velguniekoile meijän.
Älä anna minuu muanitettavakse,
Piästä meidy pahois,
Sinulhäi on valdu, vägi da kunnivo
ilmazen ijän. Amin.Hospodi, Jumal meijän, mis minä riähkävyin täs päiväs — sanal, dielol, ajatukset. Sinä, Olii Hyvä, prosti minulleni. Huolematoi rauhu uni anna minulleni. Anhelii, Sinuu kuundelijua, työnä kaččomah da vardoiččemah minuu kaikes pahas, sendäh ku Sinä olet kaččoi hengen i hibjan meijän. Sinulles kiitoksen annammo, Tuatale da Poijale i Pyhäle Hengele nygöi i ainos ijäs kaikes, ijän kaiken. Amin.

Anheli Hristan, Sv'atoi, minun vardoiččii da kaččoi minun hengen da hibjan, kai minulleni prosti, mis minä riähkävyin tänäpäi: dielol, paginal vai ajatuksil. Vihaniekois peitä minuu. Ku ni mittumas riähkäs en siänyttäs Jumalua minun. Armas Anheliine, molei minus riähkähizes tuači, kaččo da vardoičče jogapäivällizis ruadolois, ku minä en suututtas omua armonandajua Jumalua. Varaten molizimmos Jumale päivät dai yöt, hyvittäzin vaiku Jumalan valdua. Amin.


PUHÄNPÄIVÄN PAJO

Elävyndän Hristosan nähtyy, kumardummo Sv'atoile Hospodale Iisusale. Yhtel riähkättömäl Ristal Sinule kumardummo, elävyndiä Sinun lisus Hristos pajatammo da kiitämmö. Sinäbo olet Jumal meijän, paiči Sinuu tostu emmo tiijä, nimen Sinun mustammo. Tulgua kai uskojat, kumardummo Pyhäle Hristosan elävyndäle: tulibo Ristan kel ihastus kaikele muailmale. Ainos kiittäjen Jumalua, pajatammo da sluavimmo Hänen elävyndiä, nuagličendal da surmal - surman voittajua.


MALITTU ANHELILE-VARDOIČČIJALE

Pyhä Anheliine vardoiče minuu, maguamah olen menemäs. Peittele, HYVÄ, minun hengie, älä jätä minuu riähkähisty. Älä anna valdua kehnole piästiä minun hibjah. Prosti minun pahuot, kuduat luajin ihan roindua myö dai kuduat riähkät tuldih minuh eläjes, muates vardoiče minuu da kačo jogapäivällizis ruadolois, ku minä en suututtas omua Armastu Jumalua. Vaiku havačun unes — joga sana sinulles, Jumal minun, kiitän Sinuu da hyvitän vaiku Sinun Iisus Hristos, valdua myö. Amin.


Pakiče minus tuači prošken'n'ua, Armas Pyhä Bogorsditsaine. Sinun malittuloin kauti piastät minuu. Et anna valdua kavota riähkih. Iäre ajat minuspäi pahat mielet, tiedämättömyön, laškuksen da joga dielos pakičet minus tuači Jumalan ies prošken'n'ua. Ota iäre minus paha tuli dai pahat mustokseh, ku Sinä olet Blagoslovittu vie enne suandua. A myö sluavimmo Sinun nimie ijäs kaikes, ijän kaiken. Amin.


IOANAN ZLATOUSTAN SEIČČEMES MALITTU

1. Hospodi, älä jätä minuu Taivahan vallattah.
2. Hospodi, piästä minuu igäzis muokis.
3. Hospodi, mielel libo ajatuksel, sanal libo dielol ollen
riähkävynnyh, prosti minuu.
4. Hospodi, piästä minuu tiedämättömis unohtuksis,
kivisydämellizis ajatuksis.
5. Hospodi, piästä minuu kaikenjyttymis kielastuksis.
6. Hospodi, avua da puhtasta minun syväin, ku sinne piässöy paha
tahtohus.
7. Hospodi, minä olen riähkähine ristikanzu, pomiilui minuu, ku
näit minun välittömän hengen.
 8. Hospodi, työnä Sinun Hyvys, avvuta minule, a minä, Sinuu
Pyhäniekkua, kiitän joga sijas.
9. Hospodi, Iisus Hristos, kirjuta minuu käskylästy eläjien kniigah,
lahjua hyvä elaijan loppu.
10. Hospodi, Boože minun, midä pahua tapahtui minunke Sinun
ies, anna valdu piästä niilöis da uvvessah algua puhtas elos.
11. Hospodi, ripoita minun sydämeh Sinun puhtahat kastepizaret,
hyvän tuojat.
12. Hospodi, taivas dai mua, mustakkua minuu riähkähisty, älgiä
minuu Taivahan valdukunnattah. Amin.
1. Hospodi, minä tiijän omat riähkät.
2. Hospodi, älä hylgiä minuu.
3. Hospodi, älä työnä kehnon verkoh.
4. Hospodi, anna minule kyynälii, surman musto, sinun suvaičendus.
5. Hospodi, anna valdua mustua da jättiä omat riähkät.
6. Hospodi, anna minule hyvät mielet.
7. Hospodi, anna minule hil'l'u elos, puhtas syväin, kuulendus.
8. Hospodi, opasta tirpamah, toizii hyvittämäh, kaikkii suvaiččemah.
9. Hospodi, anna hyvyön juuret, Sinuu varuandu sydämeh minun.
10.Hospodi, anna minule suvaičendu Sinuu kaikel hengel, luadie
kai vaiku Sinun valdua myö.
11.Hospodi, peitä minun viha ristikanzois, kehnolois, struastilois, i
kaikis pahois dielolois.
12.Hospodi, midä vai Sinä tvorinet, on se Sinun Valdu, kudai ainos
roih minun riähkähizen sydämes, ku olet Sinä minul blahoslovittu ijäkse
kaikkie. Amin.

Suuri ihmelline Jumal, Iisus Hristos, sinä sanottomil huolil puolistat
da avvutat kaikkii. Sinä annoit meile vallan ellendiä Sinun malitut, da
azetit meijät Sinun Uskoh. Sinä sait tänäpäigi meidy Sinulles
molimahes, välitit kai meijän pahuot iäres. Avvuta meile ihan meijän
ijän loppussah olla vaiku Sinun ies, kiittiä yhty Sinuu ihmizien
suvaiččijua. Sinä olet meijän Jumal, Tuatto da Poigu da Pyhä Hengi.
Sinul ies olemmo, nygöi, ainos ijäs kaikes, ijän kaiken. Amin.


MALITTU ENNE PYHIEN OTANDUA

Uskon, Hospodi, i tunnustan, ku Sinä olet tozi Hristos, Poigu elävän Jumalan, kudai tuli muale riähkyniekkoi piästämäh, kudamien keskes minä olen enzimäine. Vie uskon, ku tämä on kaikis puhtahembi Sinun Hibju, i tämä on kaikis puhtahembi Sinun Veri. Molimmos Sinulleni: armahda minuu da prosti minulleni riähkät luajitut tahtojen dai tahtomattah, kuduat tuldih minuh sanal libo dielol, tieten libo tiedämättäh. Anna Valdu minulleni puhtastuo, ottua suudimattah Sinun kallis lahju. Suaja iččeh Sinun Pyhä Hibju da Sinun Verdy. Riähkien prostittavakse da ielleh elämizekse. Jumalan Poigu, ota vastah minuu, tänäpäi suajua Sinun tainoidu illallistu: Sinun Vihamiehile en sano hyvii sanoi, en ni anna Sinulles suudu muga, kui andoi suudu Iiudu. No ihan kui rozvomies sanon Sinulles:

«MUSTA MINUU, HOSPODI, SINUN VALDUKUNNAS!»

Hospodi, älgäh tulgah minule Puhtahus suudittavakse libo suvvokse Pyhäh Sinun Hibjan da Veren otandu. Vaiku tulgah se hengen da hibjan minun parandettavakse. Amin.

Konzu menet maguamah sano: Sinun käzih da Valdah, Hospodi, Iisus Hristos, annan Hengen minun: Sinä blagoslovi da pomiilui da ielleh oma igä eliä anna. Amin.