Mali

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Mali

Aşaadakı cümleleri yazın, Bellilikçi lafbirleşmeleri, Tamannıklı lafbirleşmeleri hem Hallıklı lafbirleşmelerini bulup, onnarın altlarını çizin. Onnarın bölümneri için annadın.

Mali, kara çemberini dartıp, şokaa çıktı.Sokakta çok vakıt başka karılar artık oturardılar.Karılar lafedärdilär buyılkı bereket için. İlkyazın sade bir yaamur yaadı. Aaçlarda, allelle, meyva olacek, ama karıkları lääzım sık-sık sulamaa da olsun biber, patlacan insana.

Lääzım çemrek işlemää, gecä- gündüz çalışmaa da kurtarmaa bereketi. Bizim tarlaları derin sürerlär, ama, açan yaamurlar yaameer, bereket azarak oler.Acaba nezaman gelecek ölä vakıt, açan bizim tarafta da insannar başlayaceklar tarlalarını göldän sulamaa? Şindi hepsi tersinä oler, insan çok işleer, kaçarak gezer, ama raatlık bulameer. Yaamurlar hep yaameer!

Yazılı[edit]

İ.İ.Babaloglu, N.İ.Babaoglu, K.K.Vasilioglu, Gagauz Dili hem literatura, 8 Klas, Stiinţa 2003, Ministeril Educaţiel Al Republıcıı, Moldova, Sayfa 26