Maktab haqinda

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Maktab haqinda
by Abdulla Avloniy

Biling, o‘g‘lonlarim, sizlarni g‘amdan qutqarur maktab,
Siroti mustaqim, rohi adamdan qutqarur maktab,
Maishat bobida ranju alamdan qutqarur maktab,
Hayotu ruha dushman jahli samdan qutqarur maktab,
Qo‘lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab.
Shahodatnomai firdavsi g‘ilmonni berur maktab.

Taraddud birla doim dur oling daryoi maktabdan,
Tering jon rastasig‘a xo‘b zabarjadhoyi maktabdan,
Topar maqsudini har kim qidirsa loyi maktabdan,
Umidim shul, jo‘juqlar, uzmasanglar poyi maqtabdan—
Qo‘lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab,
Shahodatnomai firdavsi g‘ilmonni berur maktab.

Cholishmaq birla doim to lahad borguncha ilm ista,
Hadisi mustafodir: Shahri Chin borguncha ilm ista,
Sihatsan to badang‘a harfi mad borguncha ilm ista,
Qo‘yub ohista-ohista qadam, borguncha ilm ista,
Qo‘lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab,
Shahodatnomai firdavsi g‘ilmonni berur maktab.

Jahonda barcha ne’matdan laziz ilm o‘lmasa, nedir,
Hunar bog‘ida tubi qad aziz ilm o‘lmasa, nedir,
Nasimi mushki totori tamiz ilm o‘lmasa, nedir,
Gulob, tarbiyati jahli mariz ilm o‘lmasa, nedir.
Qo‘lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab,
Shahodatnomai firdavsi g‘ilmonni berur maktab.

Hama xursandlikni ma’danidur ilm, ey o‘g‘lon,
Hama fazlu karamni manbaidur ilm, ey o‘g‘lon,
Hama xo‘blarni xo‘bin maskanidir ilm, ey o‘g‘lon,
Hama islom elini masnadidur ilm, ey o‘g‘lon,
Qo‘lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab,
Shahodatnomai firdavsi g‘ilmonni berur maktab.

Takabburlar qatorida havog‘a bo‘lmasang mag‘rur,
Dutoru tanburu changu navog‘a bo‘lmasang mag‘rur,
Taraddud vaqtida bazmu kazog‘a bo‘lmasang mag‘rur,
Bo‘lib hajrida Hijron mahliqog‘a bo‘lmasang mag‘rur,
Qo‘lingga bir kuni muhri Sulaymonni berur maktab,
Shahodatnomai firdavsi g‘ilmonni berur maktab.


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.