Main Page/ଓଡ଼ିଆ

From Wikisource
Jump to: navigation, search
Language info
ISO code or
English name Oriya
Native name ଓଡ଼ିଆ
Category ଓଡ଼ିଆ (453 pages)

ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ[edit]

  1. ୧ମ ଭାଗ
  2. ୨ୟ ଭାଗ
  3. ୩ୟ ଭାଗ
  4. ୪ର୍ଥ ଭାଗ
  5. ୫ମ ଭାଗ
  6. ୬ଷ୍ଠ ଭାଗ
  7. ୭ମ ଭାଗ
  8. ୮ମ ଭାଗ

ଉଇକିଉତ୍ସ ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅଣ-ଲାଭକାରି ସଙ୍ଘ ଦ୍ଵାରା ଚଳାଯାଇଥାଏ, ତାହାଦ୍ଵାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା:

Meta-Wiki ମେଟା-ଉଇକି
ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା
Wikipedia ଉଇକିପିଡ଼ିଆ
ଖୋଲା ଜ୍ଞାନକୋଷ
Wiktionary ଉଇକିଅଭିଧାନ
ଶବ୍ଦକୋଷ ଓ ବିଶେଷଣ ପୋଥି
Wikibooks ଉଇକିପୋଥି
ମାଗଣା ପଢ଼ାବହି ଓ ମାନୁଆଲ
Commons କମନ୍ସ
ମାଗଣା ମାଧ୍ୟମର ଭଣ୍ଡାର
Wikiquote ଉଇକିକଥା
ଢଗଢମାଳି ଓ ବିଶେଷ କଥା
Wikispecies ଉଇକିସ୍ପିସିସ
ଜାତିମାନଙ୍କର ତାଲିକା
Wikinews ଉଇକିସମ୍ବାଦ
ଖୋଲା ସମ୍ବାଦ
Wikiversity ଉଇକିମହାବିହାର
ମାଗଣା ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଉପକରଣ