Madrigal

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Madrigal
by Leopoldo Lavelli

Leopoldo Lavelli (1797-1880)

Madrigal

El soo ben che te gh'ee già
fior de sit d'anda a disnà
per incoeu, e per quand se sia,
a stà in bona compagnia.
Ma però, stand l'occasion
de sta brutta giornadascia
senza rompet i mincion
a consciatt de petegascia,
ai quattr'or, nè pu, nè manch,
in cà mia se rasa el fianch.
Voeut fà par in del mè ghett
a mangià on cugiaa de pasta?
A chi porta sto beliett
digh de sì; tanto me basta.