Ma tenya niye

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ma resayî asoyêka wina êdî Ma tena nîyê waştîya min. Her çiqas şewe derg a, Şewe tarî ya Labelê heme tersan ra durî Ciwîyayene sewdayêka wina ya, Tena, Nefesêk verê mergî, Tena, Wexto ke zindan de be zî, Çi rey tena nêmendiş. Şodirane ez şina maseyan Awa herekîyaye û nêherekîyayîye de Ez a, ke paydos kena hemê dezgehan de Şewêka wisarî, dinya de. Ez mîyanê çar dêsan de nîya Birinc de, peme de û tutin de ya, Qerêjdax, Çûkûrova û Cîbalî de. Bi kormaranê xo yê jehrinî û bi tewê xo Roj vîst û çar seatî seydê merdimî de yê Qerêjdax de çiltugî. Sey hesirê yew kêneka qice -Çîpika aye de rêzêk murayî, Kifta çepe de muraya nezerî

Çıme[edit]