Ma caro te...

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ma caro te...  (1900) 
by Federico Pesadori

Federico Pesadori (1849-1923)‎

Ma caro te...

Ma, caro te, pütòst che sta 'n cità
tra la pulitica e ste mal parlà,
preferésse cent volte l'aria sana
da la Seriana.

Preferésse vif ché 'n ste casetine
in mèzz a l'üa, ai per, ai pom pipì,
a sent a cantà 'l cuco, le galine,
sigàle e grì.

Ma pias ché a leà sü prést a la matina,
e andà a ciapà i usèi, i pès, le rane,
col carnér pié da ròba da cüsina,
'n braghe früstàne.

Persune che é scapàt dai seminare
opür dai barnabiti, che i è rare;
ché la zent la ma par püssé sincera,
se pür l'è era!