Ma ça xonde nêçarime?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Raşti, ma ça omıdê ho kerdo sıst, kerdo vindi? Kulturê ma de mesuliyeto sosyal ça xonde zof kemio? Mara ça kes serva zon u kulturê ho nêgurino? Tenga ma zof gırsa, tenga ma zof gırana. Hardê ma de her daim herv biyo, ceng biyo, tertelê u goç biyo. Hona ki esto! Mıletê ma her ca ra pısqiyo. Ağme biyo. Ağme-çağme biyo! Biyo vıla, şiyo!

Mıletê ma coka çeng u lengo, coka zerretengo, Coka wertê na derdi de fıkrê hode xaxudo, sısto. Kamiya ho de xaxudo! Made mordemo nêçar, mordemo vıleçewt zofo.

Endi nêçariya ho gırs mekerime. Endi beso, nêçariye serro qesey mekerime. Kam ke çı bese keno, ey bıkero! Taê olvazu ra, Haq cıra raji vo, Homa cıra raji vo, Serva zon u kulturê ma çı ke dest ra yeno, ey kenê.

Mesela se kenê? Bonê Kulturu kenê ra, tey gurinê. Qezenta vezenê, eve Zazaki (Dımılki, Kırmancki) tey nusnenê, Zonê ma serro gurinê, Lawıku (Deyru, deyisu, sanıku/estaneku) danê arê, kenê kıtav, kenê kaset, domonunê ho de zonê ma qesey kenê, qezenta İnterneti vezenê, Facebook de pelga ho kenê ra, zonê ma kenê cı, serva zonê ma informasyonu danê, danê arê. Nia çêfê ho tey anê, ma ki tey nia dame, çêfê ma, hederia ma ki tey yena.

Taê olvaji eke zewejiay ya ki domonunê ho zeweznay, sılayiya veyvi de (dawetiya veyvi de) eve Zazaki nusnenê, veyve de zonê ma qesey kenê, veyve de zonê mara Zazaki de lawıku/deyru vanê, govende cênê/gênê. Taê olvaji horê makina rınde /araba rınde cênê, zerre de eve Zazaki qasetê muzik kenê cı, gos danê, makina ramenê, çêf kenê, hederia ho anê.

Her kes xondê ho besekeno. Eke her keşi ke xondê ho bese kerd thowa kerd, u waxt nêçariya ma bena kemi, werte ra darina we. Nêçariye zerrê ma dera, sarê ma dera. Endi beso, neçariye ca verdime.

Çıme[edit]