Mı rê thebayê vacı

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Mıre tevayé vajı dişlığé mıno nino xulxé mı miyo teng zeréy mıno gıryeno tı tım yena hewnandé mı to desdı sera şéri nézano mıré tevayé vajı bé to o yo nébeno ne tamé vılıko mend ne ji vengé miçıko aqılé mıno şıno maği mı sera geyrené bé to ez serxoşo mı pizedı dı merdımı esté ju tıya jewna ez tı hewna çınya ,heni bı şan ne bolı mendı ne naxır ne ji pez seni qıréyena na sevda seni mıra vejyeno no gan kes bı eşqlu se beno her beno ga, beno zey heywan şiir zi sancuwé cı nébırnena cıla mı ronı ,wa şéro çeré hendıkı şeno bızıro