Lumesed

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ün del semik daledük: ‚Joseph‛ de Lösterän äspatom in legad kaseda okik nilü ‚Fiume‛, ven hitöran älüspikom omi, ed äsäkom ome va kased bo ädalon palelogön. Hilöpätal lampörik no te ägevom ome ad atos gespiki siik, ab ägebidükom oki foginänane ad dugädön omi. Äblinom omi ini spadäds valik, ed ägevom valöpo plänis zesüdik. Foginänan äbinom so patiko saidälik dö dugädan flenöfik oka, kel äbinom so sevik tefü valikos, das änokom pö ledit fleniko su jot omik, ed ästeigädom ini nam oma könädis largentik anik. Daledük äpokom danölo könädis, ed äbüedom latikumo fremön onis. Völadeke bisarik et äläükom dispenädi: „Ats binons mon balik, keli emeritob föto ün lif oba.“Se Volapükagased pro Nedänapükans 1935, Nüm: 3, Pad: 20.