Logan Pearsall Smith

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Logan Pearsall Smith

"Tre recente, psiko-depresite, me probis konsolacar me per reflektar pri la joyo-kazi di la homi. Ma ek oli, ne mem nur un aspektis kom valoroza: nek vino, nek amiki, nek manjo, nek kurtezo, nek la koncio pri vertuozeso... Konseque, ka penvaloris riacensar a la mondo, qua ne povas ofrar a ni ulo min vulgara? – Subite me memoris la lektado. Pri ta delicoza [nun ‘delicioza’] e subtila feliceso per la lektado. To suficis: Ta joyo ne-diminutebla dal oldesko, ta rafinita e ne-punisata vicio, ta egoista, serena, dum-viva ebrieso!”

L. Pearsall Smith, tradukita da Marcel Pesh (Mikra Buletino, 1930, 8(82), p. 87)