Litanaiit Liturgiillo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

INCOMPLETE (source texts can be found here and here)


Litanaiit Liturgiillo

attoraksat illagêktunut

Labradoremẽtunut.
Herrnhuteme,

G. Winterib nenilauktangit 1913.

SivorlingitNAUSAIKUTANGIT

NAUSAIKUTANGIT Sivorlingit.

Litanaiit Sontagesiutit sivorlingit 1

Litanaiit Sontagesiutit aipaingit 2

Litanaiit Sontagesiutit pingajungit 3

Litanaiit Jêsusib inôsinganik ânianinginiglo 4

Litanaiit Jêsusib makkiviane 5

Baptisiutit sorusermik baptitaksaĸartilugo 6

Baptisiutit inumaringmik baptitaksaĸartilugo 7

Sivorliarutsiutit Kommunionemut 8

Illaliortausiutit illagênut 9 Kattititsiutit 10

Kivganut illijisiutit 11 Illuversiutit 12

Litanaiit Sorutsinut 13

Litanaiit Kommunionesiornermut 14 Aipangit I.

Adventib Sontaginginut Jêsusiblo inulervianut illingajut 15-19 II.

Jâremut nutâmut illingajut 20 III.

Nellojut Uvlungannut illingajut 21 IV.

Jêsusib âniaviane toĸĸunganiglo pitjutelit:


(a) Jêsusib âniavingit 22-27


(b) Kikkiaktorsimajub oĸauserilauktangit 28-33


(c) Karfraitagemut illingajut 34-36


V.

Jêsusib Makkivianut illingajut 37 VI.

Jêsusib Kilialiarviant illingajut 38 VII.

Pentekostib uvlunganut illingajut 39 VIII. Nertordlerutiĸsat


(a) Gûdemik pingasôlijomik 40-42 (b) Atâtamik 43-45 (c) Ernermik 46-48


(d) Anernermik Ajunginermik 49-50 IX.

Tuksiarnermiglo tuksiarutjinermiglo pitjutelît 51-56 X. Uvloksiorviksiutit 57-60 XI.

Illagêktunik angerarsimajunik pitjutelît 61-62

Anânat Kujaliningat 63

Ajoĸertuijub saimartitauninga 64 Sunatuinait O Canada Gûdib saimarliuk Saimartitsinerit Sivorliarutsit Oĸautsit.

[[Litanaiit Liturgiillo/Litanaiit Sontag siutit sivorlingit|Litanaiit Sontag siutit sivorlingit]]