Lilicea a vrearil’ei

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Lilicea a vrearil’ei

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 132


Aclo-nsusu, tu-analtulu munti,
Unâ cruţi-i pri murmintu;
Ningâ cruţi-i ʼnâ lilici
Ligânatâ maşi di vimtu.

Turmili di oi ş-di căpri
Dimineaţa u-ańiurzescu;
Pascu iarba di-avârliga,
Ma pri nâsâ n-u cârtescu:

Câ lilicea ţea aroşi,
Ca mirgeanea di tru-amari
Pri murmintulu di pri munti
Siminatâ-i-n Grailu-Mari.

Siminatâ-i di-unâ featâ
Albâ, ʼnaltâ ca ʼnâ ḑânâ,
Şi udatâ cu lăi lăcrińi
Unâ-ntreagâ siptâmânâ.

Ningâ caplu-a picurarlui
Vâtâmatu însusu la stani
Siminatâ fu lilicea
Di-Arumâna ca fidani.

Tr-aţea turmili n-u pascu
Pri lilicea ali vreari.
Cari va-u pascâ, tu minutâ
Pri murmintu-analtu cheari.