Li prinsa sur li pise

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Esed unfoy prinso, e lo desirad mari se kun prinsa; ma la devud es veri prinsa. Por trova tali prinsa lo fad multi e longi voyajes tra li toti monde; ma vor unque lo vadad, lo renkontrad hir un hir altri desfasilum. Existad sertim sat multi prinsas, ma ob las esed veri prinsas, lo non poved instantim deskovra; che chaka ek las lo trovad uli falsum. Finalim lo retrovenid a heme, e lo tand esed tre chagrinat, kelum on pove bonim komprenda, den lon maxim sinseri desiro esed ya mari se kun veri prinsa.

Ye un vespre li vetre devenid tre multim mal; fulminad e tondrad e pluvono non sesad fala fro li siele. Nun ule frapad li portone del kastele, e li oldi rego vadad por aperta.

Exter li portone stead prinsa. Ma, o, siele, qualim la aspektad! Fro lan hares e fro li veste gutad li aque; lu totim trafluad lan shues e gutad ek li takon*, e durant ke la stead hir in li pluvono la dikted ke la esed veri prinsa.

Nu, disum nus fasilim sal verifika! pensad li oldi rega; la dikted nulum ma vadad en li dormichambre, e ekartanti li toti litajaro la posid pise sur li funde del lite. La prendad nun duanti matrase, posid lus sur li pise, e sur li matrase la plusim posid duanti kusenes, fat ek li maxim moli lanuge kel existad.

In ti lite li prinsa deved dormi noktim. Ye li matine on la questionad qualim la had dormi.

"O, malisim!" li prinsa respondad, "me preske non reposad durant li toti nokte, e me non komprenda quum esed in li lite."

"Me liad sur uli hardu, e men toti korpore blid kontuset. Esed tre desagreabli e stranji afere!"

Nun on poved sertim sava ke la esed veri prinsa, den la had sensua li pise even malgre li duanti matrase e li duanti kusenes kun li maxim moli lanuge kel exustad. Nule exept veri prinsa povud posese tali marvelosi sensitiveso!

Aftru li prinso marid se kun la, den lo ya savad ke lon marita esed veri prinsa, e on plased li pise en li musee del rego. Dar lu es ankore nun si nule ha forfurta lu.