Lafbirleşmesi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lafbirleşmesi


Gramatikayca hem maanayca biri-birinä baalı da taa doludan obyektleri, onnarın nışannarını gösterän iki yada taa çok laflara lafbirleşmesi deniler. Subyektlän predikat lafbirleşmesi kurmeer. Herbir lafbirleşmesindä var temel laf hem belliedici laflar.

Temel laftan koyuler soruş belliedici laflara, neçinki onnar temel sözün maanasını genişledirlär.


 • Örnek : aç - balaban aaç, kalın aaç (lafbirleşmeleri iki laftan düzülü)
 • Serin pek serin (iki laftan kurulu) gözün gibi serin (lafbirleşmesi üç laftan kurulu)
 • Eer lafbirleşmesi kurulusaydı üç, dört yada beş laftan hem onnarın arasında varsaydı iştennik, o lafbirleşmesinä başka türlü deniler iştenniin laf çevirtmesi.

İştenniin laf çevirtmesi adetçä durer belliedilän (temel) lafın önündä onuştan onun bitkisindä virgül koyulmaz. İştennikli laf çevirtmelerin kullanılması türlü cümlelerä demeklik hem gözellik verer.


 • Örnek : İştennin laf çevirtmeleri
 • Krivadın yanında duran skemnä. (lafbirleşmesi dört laftan kurulu)
 • Sıcak taraflara uçan kuşlar (lafbirleşmesi dört laftan kurulu)
 • Sokaan orta erindän geçän maşına (lafbirleşmesi beş laftan kurulu)
 • Angı laflara lafbirleşmesi deniler?
 • Örnek verin
 • Lafbirleşmenin temel sözü angısıydır?
 • Örnektä gösterin
 • Labirleşmenin belliedici lafları angısıydır?
 • Örnektä bulun
 • Lafbirleşmeleri kaç laftan olur kurulsun?
 • Örneklerdä açıklayın.
 • Angı lafbirleşmelerinä var nicä demää içtenniin laf çevirtmesi?
 • Örnek verin.


Kullanılmış Kiyatlar[edit]

 • İ.İ.Babaloglu
 • N.İ.Babaoglu
 • K.K.Vasiloglu
 • Gagauz Dili hem literatura
 • 8 Klas
 • s.21-22