La spegulo e la pekunio

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yen ke Juda infanto questionis sua patro:

--Quo esas pekunio?

--Atencez! --la patro dicis a lu.

Lore, il prenis komuna kristalo e pozis ol avan fenestro. L’infanto, tra l’ kristalo, povis senprobleme vidar la strado, la homi e l’automobili.

--E nun, merkez bone! --la patro adjuntis--. Me pozas pekunio dop la spegulo. Me parkovras olca per pekunio. Nun, tu ne plus vidas la strado. Tu vidas nur tu ipsa.