La parobola del Figliol Prodigo LMO/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

La parabola del Fioeu Trason[edit]

Bernardino Biondelli Saggio sui dialetti gallo-italici, p. 44

On omen ol gh'ieva duu fioeu.
El più ponzell de 'sti duu o gess al pà: "Pà, damm er part der mè robbe che a me ven a mì!" e 'l pà o je dividè e de longh o ghe dè 'r part.
Da agnò a poicch dì el più ponzell el se tirè el tutt sott lui e 'l s'en giè de lontan, dove 'l bordigò er sostanze malament con or bozzerre.
Quand o iva biuu magiaa el tutt, in quii part o vignè ona gran carestia, e cominsiè a ballà biott. L'è naicc ad attaccàss ad ona cà d'on bon starent de quell paes, e o l'ha mandaa a pasturgà i porghi.
Là, a l'avress voluu impinì er busegghe der corobba che magiaven i porsei, ma nessun i ghe daven brigh.
Finalment, avend riflettrii, ol dis: "Quancc famej in er cà do mè pà i magien assessenn, e mì assidi qui der famm!.
A vuj levà, e pô vuj nà dal mè pà a ghe vuj dì: Pà, hoo peccaa contra er siel e contra tì.
Mì ne son più degn d'esser ciamaa tò fioeu; famm servizzi de mettem cogli tuò fame".
El s'è voltaa intant, e l'è vegnuu con el pà. E l'era ach mò de longg e 'l sò pà o 'l vidè, o s'è mettuu in compassion, l'è corruu a vettàss sul coll e o l'ha pasciaa sù.
"Pà" o ghe dis el filio "hoo peccaa contra er siel e contra tì; mì ne son più degn d'esser ciamaa tò fioeu".
Ma el pà o ghe dis ai servitor: "Portee chilò ona sgiagghe 'r più boriolla e vestìll, mettìggh nel did on anell, e mettìggh sui calzei in di pee;
Menèggh fuori on videll grass e strubièll giô, magemm e stemm allegri".
Perchè 'sto mé fioeu l'era mort e l'è tornaa a vivà; l'era perduu e o s'è trovaicc" e i hann incominsiaa a fà festin.
Intant el fioeu majô, che l'era in er campagna, l'è tornaicc e quand l'è staicc aproeu der cà, l'ha sentii che i sonaven e cantaven.
E domandè a vun di sò servitor: "Quell che i fann in cà mia?".
O ghe dis el servitor: "Qui l'è vegnuu el sò fradell, e 'l sò pà l'ha faicc mazzà el videll più grass, perchè l'ha ricuperaa el filio san e sald".
Quest ignora, rabbiaa, o n'iva voluu nà in er cà; e lo pà, naicc fora, o l'è mettuu dress a pregàll.
Ma lui o gi ha responduu al pà: "Guarda quancc agn l'è che mì son er tò comandament, e tì m'eet mai daicc on ioeurii perchè stassom allegro con i mè amis;
Ma l'è vegnuu el tò fioeu, che ti a ghe l'ha magiaa tutt er sò part der robbe con i puttann, e tì ti j'eet faicc strubià giù er videll più grass".
El pà o gh'ha responduu: "Fioeu, tì ti seet semper staicc con mì, e tutt el mè l'è tò;
ma bentava che a stassom allegri e che a festeggiassom, perchè 'l tò fradell l'era mort e l'è tornaa a vivà; l'era perduu e 'l s'è tornaa a trovà".
Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, 1853, pag. 44