La muliero blanke vestizita

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La muliero blanke vestizita
by F. Iwasaki

Kande me raportis a li, ke me vidabas siorino blanke vestizita, qua esis vaganta inter la tombo-petri, yen ke frostigita silenco di anmi tormentata pavorigis ni. Pro quo li duris retrovenar, pos amaso de benediki, konjuri e sorci?

Pos omno, la muliero blanke vestizita esis aparo afabla, sempre kun flor-buketo enmanue, e quale flotacanta tra l’ nebulo, ma, same, ni atakis el, kande el pasis avan la kripto.

El ne plus retrovenis por depozar flori en la olda tombeyo.