La horoskopo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La horoskopo
by F. Iwasaki

Ante ke me pafis, rivenis en mea memoruyo ta definitiva mesajo, quan me lektis en la jurnalo: “Esez maxim atencoza kun ta persono di vua cirkumajo, qua prontesas ruinar omna vua projeti!”. Tamen, subite, el turnis su e, sen ke me povez reaktar, el stekis kultelo en mea kordio. Me esis nule atencoza, lor prestar ad el la jurnalo. Anke el esis Tauro.