La expliko

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yen ke viro, qua deziris saveskar la signifiko dil vorto “judaismo”, questionis rabino prie:


--Me bezonus 40 yari por explikar lo a tu --la rabino dicis.

Quoniam la viro semblis tristeskir, la rabino adjuntis:

--Tamen, me konocas altra rabino, qua povas explikar lo a tu pasable rapide.

Lore, la viro iris vizitar la duesma rabino e pozis ad ilu la sama questiono. Ta duesma rabino pensis profunde e dicis:

--Judaismo esas yusteso por omna homi.

--E quo esas “yusteso por omna homi”? --la viro questionis.

--Me bezonus 40 yari por explikar lo a tu --la rabino dicis.