La dansistino e la spegulo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yen ke bela e laciva dansistino Araba prizentesis avan richa komercisto e dicis ad ilu:


--Lasta-nokte, me sonjis ke tu esis kun me. E tu sentis tilextrema plezuro. Tu do pagez a me du ora moneto-peci!

La komercisto ne aceptis pagor, e la dansistino duktis ilu koram la religial judiciisto, ilqua askoltis lo eventinta e dicis al komercisto:

--Irez querar du ora moneto-peci ed un spegulo!

Kande l’ komercisto retrovenis, la judiciisto pozis, avan la spegulo, la du ora moneto-peci, e dicis al dansistino:

--Regardez, che la spegulo, la imajo dil du ora moneto-peci! Nun, tu ja pagesabas.