La chambro obskura

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
La chambro obskura
by F. Iwasaki

Recente, me subisis teroriganta koshmaro. Me sonjis ke la Veneracinda Matro Dolores pozis a me longega konti, pri qui me nule sucesis. Pos adicionir un kolumno, me obliviis la quanto, quan me portis, e me mustis komencar itere, dum ke la okuli di Matro Dolores esis redeskanta, quale olti dil monstri che kartuna desegnuri. Quoniam me startis plorar, la Matro sizis me ye la oreli e, kun elua ridego di sorcistino, el klozis me en la chambro obskura til la morga dio.

Mea spozino ne kredas me, ed el deziras saveskar ube me esis dum la tota nokto.