La Kuokoa o Hawaii Nei

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 LA KUOKOA
  ...o...
 HAWAII NEI
  NOV.28, 1843
''Hae nani o Hawaii
  E mau kona welo ana"
NOV. 28, 1873
BLACK&AULD, PRINTERS