Lüzgerlär

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Todur Zanet
Lüzgerlär

İçimdä kıvırcık lüzgerlär
Kafeslär kapusu açer.
Dört köşeli duygular
Canımı bir aullan sarer.

Dilenciyä verilän paraya
Dostlar sattılar dostluumu,
Duşmannar da girdi araya
Kesmää deyni soluumu.

Nesa! Ko lüzgerlär hep essin,
İçimdä borannar koparıp
Köpeklär da ko hep salsın.
Dişlerni üfkedän falayıp

Vakıtlar bunnarı yok eder.
Lüzgerlär öldürer salmayı
Yazılı sayfalar salt kaler,
Vakıt koruyer taşları