Lândzitul

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Lândzitul

Lumina - Revistă Populară a Românilor din Imperiul Otoman, 4, nr. 02, februarie 1906, p. 54.


O tu Doamne, tată mare,
Fă s'mi vindic di lângoare.
Până s'yină primăveara
Dulce, cu lilice iara.

S'avdu cucul ninca-'noară,
Dumnidzale, cum țâ-oară,
Și scriata pitruncl'ie
Când lia veara sihâriche

Și d'apoia fă cu mine
O tu Doamne cum știi tine