Kuze û Sumbuele

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yew dewijî ma bi, 23 serri yo ma yew bînan nêdîb. Nê rojan ameb îtîya, ez şîya qey ey ya. Ma pîya sohbet kerd. Mi derdî xo ey re va, ey derdî xo mi re va. Ey ez hol fehm kerda û mi zi zûna o ho se vûno. Wext ke qisêkerdişî mi qedîya mi va: Na ray her çî ma tamam bi, çîkê ma kêm nêbi, wilay Tirk zi taway nêbî, la ma de gure çînîyeb. O ewnîya mi re huyîya Mi va: Çi ra ti huyîyenî? Ey va: Hîkayeta Kuzî û sumbuelîya Mi va: Sinî? Ey va: De vind ez to re vacî Mi va: La de vac O ewnîya mi re huyîya û va : Yew kuze û yew sumbueli yew roj danî piyer. Ti zûnî kuze binê gird o, sumbueli binêna qic o. Kuze Sumbueli geno binî xo û ey ser erzîyeno we. Sumbueli sekeno, nekeno nêşkeno bin kuzî ra xo bixelisno.


Sumbuelî vûno: Eroo axxx wilay ti taway nî, la ez bin ra taway nîya. Ti xo re nay re dua bikir.


Çıme[edit]