Książę

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
>>> Dane tekstu >>>
Autor Zofia Nałkowska
Tytuł Książę
Data wydania 1912
Wydawnictwo Spółka nakładowa „Książka“
Druk Drukarnia Ludowa w Krakowie
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Wikisource
Nałkowska - Książę.djvu
Indeks stron
[ 7 ]

ZOFJA RYGIER-NAŁKOWSKAKSIĄŻĘ


POWIEŚĆ


WYDANIE DRUGIE


TRZECI TYSIĄC


Spółka nakładowa „Książka” w Krakowie logo.pngSPÓŁKA NAKŁADOWA „KSIĄŻKA", KRAKÓW.
SKŁADY GŁÓWNE: WARSZAWA, G. CENTNERSZWER I SKA; KRAKÓW,
S. A. KRZYŻANOWSKI; NEW-YORK, THE POLISH BOOK IMPORTING Co.


[ 8 ]Przedruki, nieuprawnione przez autorkę, wzbronione. Wszelkie prawa autorskie co do tłumaczeń i przeróbek zastrzeżone.

Prawa autorskie co do tłumaczeń itd. w Rosji zarezerwowane na zasadzie ustawy z dnia 20/III. (3/IV.) 1911 r.


Copyright by Zofja Rygier-Nałkowska, nineteen hundred twelve.
CZCIONKAMI DRUKARNI LUDOWEJ W KRAKOWIE. — 9-12.[ 9 ]

Info icon 001.svg#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1926. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1950 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1926 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1926 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false