Korkma yap iilik ol namuzlu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Korkma yap iilik ol namuzlu

Korkma yardım etmää aalemä yardım et ilkin o insannara angıların üstünä bela uuramış fukaralara yufkalara hem hastalara. Engel etmää dolayanda bulunan insannara işlemää yada dinnenmää.

Olma kaskatı o yalpak dikat seläm ver hem hatır güt hepsinä büüklerä analarına-bobalarına hasımnarına dostlarına hem başkalarına.

Üüren saymaa aalemin fikirini hatırlamaa yabancıların adetlerini çalışkannıını ama onnarın yannış işlerinä kayıl olma doorut onnarın yannış fikirini yada yannış gitmesini