Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

"Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga" is the national anthem of Tonga.

Tongan original (modern spelling) IPA transcription

ʻE ʻotua māfimafi
Ko homau ʻeiki koe
Ko koe ko e falalaʻanga
Mo e 'ofa ki Tonga;

ʻAfio hifo ʻemau lotu
ʻA ia ʻoku mau faí ni
Mo ke tali homau loto
ʻO maluʻi ʻa Tupou.

[ʔe ʔo.tu.a maː.fi.ma.fi]
[ko ho.mau̯ ʔei̯.ki ko.e]
[ko koe̯ ko‿e fa.la.la.ʔa.ŋa]
[mo e ʔo.fa ki to.ŋa]

[ʔa.fio̯ hi.fo ʔe.mau̯ lo.tu]
[ʔai̯.a ʔo.ku mau̯ fai̯ ni]
[mo ke ta.li ho.mau̯ lo.to]
[ʔo ma.lu.ʔi ʔa tu.pou̯]