Kitopao licinons-li?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Bör licinon se Larabän: bod pabaköl se Zänoda-Lofüdän, ed i fromad licinon usao. Florabrasid licinon in ‚Kupría‛, fok in Meditärän, stog in Tsyinän, pärsig in Pärsän e ribedabäl in Lamerikän.Se Volapükagased (Zänagased pro Volapükanef) 1958, Nüm: 3, Pad: 13.