Kimki bir ko'ngli buzug'ning...

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Kimki bir ko'ngli buzug'ning...
by Alisher Navoiy

Kimki bir ko‘ngli buzug'ning xotirin shod aylagay,
Oncha borkim, Ka'ba vayron bo‘lsa, obod aylagay.

Garchi xalq ozodasimen, yor agar bandarn desa,
Andin ortuq anglakim, bir banda ozod aylagay.

Yordin har kimki bir so‘z der, tuganmasdin burun,
Istaramkim, avvalidin yona bunyod aylagay.

Yor hijronidin o‘lgumdur, bu nav ermish sazo,
Ul kishigakim, biravga o‘zni mu'tod aylagay.

Necha sabr avroqi yozg'ay ko‘nglum-u bir oh ila,
Sarsari ishqing yetib, borini barbod aylagay.

Shayxdin zuhdi riyoyi kasb o‘lur, yo Rab, qani,
Dayr pirikim, fano rasmini irshod aylagay.

Odam avlodida kamdur odamiyliq shevasi,
Odam ermas, ulki mayli odamizod aylagay.

Ne balodurkim, falak har kimga cheksa tig'i kin,
Yongilib avval mening jonimg'a bedod aylagay.

Besha ichra devlar maqtuli o‘lsun, ey pari,
Gar Navoiy yona azmi Astrobod aylagay.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.