Khal u Veyvek

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

“Serrnewa ma 13 roc Miladi Takvim dıma ra yena, 13 çıle de ma Serrnewa bımbarêk kerdên. No wextê kes Serrnewa de nêgeyreno u bımbarêk zi nêkeno” Zımıstun ame bı, vore her ca kerd bi sıpê, leşa merdım cemediyenê. Lakin zerrê keyeun germın bi. Şarê amên pêser yewbinun qal u qese kerdên, yewbinun rê metqalik u estanık vatêne. Ey wextê şewe u roc şarê ma pia bi. Şew u roc têhet bi. Nıka telvizon veciyay şarê ma nêşonê têhet. Yewbinun ra düri kewti. Nıka çew nêyeno têhet. Hüseyn: “Daye ewro şewe serrnewaya ma şiyêrê miun dewe ra bıgeyrim. Çiyo ke dewıcan da ma. Ma benê keyi feqirun de wenim. Ma phıte diyê, danim phıto.” Maa Hüseyn: “Eya lacê’m şiyêrê çımi yew feqir a-benê, şıma ke da phıtun phıte şa benê.” Bena şewe hüseyn cılun datê xo şalwar u yew qaput pıra gêno u sewlun datê xo pay keno. Purt barun ra zi yew erdiş verazen u xo keno erdişın. Kelawa datê xo zi nano sarê xo ser. O maneno khalo pir. Datiza zi; Fıstuna maa xo pıra guret, sewli cênikun pay kerdi, jü ki qenta cênikun nay bi sarê xo ser. O zi mendên cênike. Yew beno khal, jü ki bena veyvek. Keye ra vecinê şonê teber. Hüseyn vengdano yaykza xo zi, yaykza zi yeno dıma ra vengdano embazunê xo. Embazi pêser benê u şonê zerrê dewe de yew yew keye geyrenê/fetelinê. Şarê keyi nun, hard, hênar, engüre…ano. Çına ke keye de esto danê inun. Kam çına bıdo inun guretên. Destê veyvek geno kêber ver de govend kenê, dıma khal vengdano. Khal vano ke: “Dum u Dum.” Şarê keyê yeno, kêber a-keno. Şarê keyê : “Piyê to kum” vano. Khal vano ke: “Piyê mı kalmeo xum” Şarê keye: “Maa to kum” Khal: “Maa mı puntila waş, ma eşta kıştay kaş.” Dıma ra khal u veyvek govend kenê. Xorti, khal u veyvek kewnê yew dest govend kenê. Eke ni qalun u govend nêkerê; kes çiyê xo nêdano inun. Şarê keyê ey wextê şono inun rê kelmel ano u dano inun. Dewe ra geyrenê helke xo pırr kenê. İnun keye feteliyayış/geyrayış qedina şiyênê yew cao düz de govend kerdên, embazi amên pêser pêro u pia govend kerdên.. Dıma hüseyn, datiza u embazi xo pia şonê hete keyê yew feqire. Phıti yenê vêreniyê çı waştêne danê inun.. Phıti şa benê. Huwiyen, be huwayış şonê hete keyê xo. Şonê danê kêber feqir rê, khal vano: “Yayke tı meyman qebul nêkena?” Yayke: “Meyman ameo sarê u çımun mı ser ameo. Meymani, meyman xızıriyo.” Yayke xortun rê esid u zerrvet vırazena. Dıma ra yayke xortun teyna caverdana u şona keyê cirunu cemat, xorti yenê pêser. Hüseyn şono esid keno zerrê yew fıraq u werte esid yew çalıke a-keno. Ron munga germın keno, keno werte esid. Esid u kuçıkun pia ano, xorti pia 'esid u zerrvet wenê u xo mırd kenê. Soba de-kerda, soba zerrê keyê kerdo germın, soba ser de awka çaydun zi gıriyeya. Khal çay dem keno, xorti çay şımenê. Dıma ra reyna govend kenê, khal u veyvek kewnê têdest. Yew xortê yeno, destê veyvek tepşeno. Veyvek reyde govend keno, destê veyvek gêno remneno. Khal dormarê xo ewnino eke veyvek nêasena. Çüwa xo gêno dıma şon.. Be çüwa küweno. Hetani ke kes cêba ra pere ya ki zerrn nêveti küwıtış wenê. Xortun ke çiyê da khal, khal veyvek de-keno xo dest, hewna yeno govend keno. Hewna xort veyvek remneno. Khal xo erzeno war, xo fineno derheqa merdeyi. Eke isun bıvêno vano ke raştıkên merdo. Pêro pia şonê veyvek anê. Khal ki veyvek diyê beno weş u war. Qefelinê u vındenê. Xorti khal ra vanê ke: “Vengê to weşo, tı ma rê yew deyir u klam vacê, ma goş bıderim.” Khal: “De vınderê, mı yew şiir nuşta, ez be qeyde vacu.”

Ez kamca ewninu ez to vênenu Şew u rocê ez bêto ho bermenu De mı ra vacê ez bêto xo rê se kenu Ere mırê, mırê derdê xo vacê mırê

Ere mı rê, mı rê derd xo vacê mı rê Ez itha de teynau ma xo rê se bıkêrê

No dinya bêhaştiye nêbena Tı aca de teynaya ez zaf zi terseno Aqlê mı biyo şenık,o wextê vındeno Ere mı rê, mı rê. Derd xo vacê mı rê

Ere mı rê, mı rê derd xo vacê mı rê Ez ita de teynau ma xo rê se bıkêrê

Xortê pia vunê: “Ma raşt vacê; vate şiir weşo, amma qeyde weş niyo. De ma rê deyir u klama govend vacê, na roca govenda.” Khal xortun nêşıkneno : Khal: Ero hadi ma şiyêrim na geweke Pêro pia: Bego hadi ma şiyêrim na geweke Khal: Ez bırnenu tı gılze ke Pêro pia: Ez bırnenu tı gılze ke Khal: Ez wenenu tı hera’m rayke Pêro pia : Ez wenenu tı hera’m rayke Khal: Xo to rê quti cağra deke Pêro pia: Xo to rê quti cağra deke Khal: Cağra deke pey goşra ke Pêro pia: Cağra deke pey goşra ke Khal: Mı to ra se vat vengê xo meke Pêro pia: Mı to ra se vat hesê xo meke

Khal: Eywax nêna, nêna nêna emşewe nêna şewna yena Pêro pia : Eywax nêna, nêna nêna emşewe nêna şewna yena Khal: Eywax nêna, nêna nêna eywax nêna miro nêna Pêro pia : Eywax nêna, nêna nêna eywax nêna bego nêna

Veyvek: Yewê destê mı tadao Pêro pia: Jüyê destê mı tadao Veyvek: Ğerib niyo datizao Pêro pia : Ğerib niyo dezao Veyvek: Yew dewıci dewa mao Pêro pia : Jü dewıci dewa mao Veyvek: Mı çımê de yew maro siyao Pêro pia: Mı çımê de jü maro şiyao

Khal: Eywax nêna, nêna nêna emşew nêna şewna yena Pêro pia : Eywax nêna, nêna nêna emşew nêna şewna yena Khal: Eywax nêna, nêna nêna eywax nêna miro nêna Pêro pia : Eywax nêna, nêna nêna eywax nêna bego nêna

Veyvek: Aşme a-kewta aşma teke Pêro pia: Aşme a-kewta aşma teke Veyvek: To ra yena miro mı mare ke Pêro pia: To ra yena miro mı mare ke Veyvek: To ra nêna miro mı qeşmer meke Pêro pia: To ra nêna miro mı qeşmer meke Veyvek: Porê mınu siya sıpê meke Pêro pia: Porê mınu şiya sıpê meke

Khal: Ere kêna unia meke Pêro pia: Ere kêna unia meke Khal: Ez to beenu suka diyarbeke Pêro pia: Ez to beenu suka diyarbeke Khal: Ez to rê gêno yew fistan ipeke Pêro pia: Ez to rê ceno jü fistan ipeke Khal: Ez to rê vırazenu bonek qıçkeke Pêro pia : Ez to rê vırazenu bonek qıçkeke Khal: Tiya, tıya tıya tıya tıya teke Pêro pia: Tıya, tıya tıya tıya tıya teke Ni hetuni peyniye unia govend kenê. Govend kı qediya. Khal u veyvek şonê xortun rê hênar anê pia hênarunê xo wenê. Dıma xorti, khal u veyvek teyna caverdanê şonê keyê. Na serrnewa unia qediya Khal u veyvek her veyveun ma de estê, nıka tayn veyveun de reyna kay kenê”