Keynê bê key ma

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Keynê, rindê, bê key' ma

Xatûnê, bê keydê ma

Birayê mino hewtserre

Sûrike bianco to sere


Ez nîna, nîna key' şima

Lajeko, nîna key' şima


Kalê şima kixkixok o

Pîra şima pitpitok a

Berê şima xirxirok o

Dela şima ewewok a


Keynê rindê bê key' ma

Xatûnê bê keydê ma


Kalî rişena rezî ver

Pîre rişena gezî ver

Necarî ana berî ser

Dele rişena pezî ver