Kefeno Zerdek

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Kefeno Zerdik Arêkerdox: Îsmet BOR Vatoxe: Almast BOR

Yew mîyeriko extîyar zaf beno nêweş, ganî ver de yo. Mîyerik hîn zano ke xelasîya yi çinîk a, nizdî ra mireno. Mîyerik vendeno lajê xwu û vano “Lajê mi! Şo mi rê kefen û şema bierîn bîya. Û eg ez merda, mi bipiyeşên kefenî ra, kefenê min zî bisawên şema ra bikerên zerdik, hema mi defin bikêrên!”

Lajê mîyerikî vano “La ma qey kefenê to bisaw şema ra û biker zerdik?” Mîyerik vano “Eg ez merda Munkîr û Nekîr yenê îfadeyê mi gênê. Xwura min ra pers kênê vanê ‘Men Rabuke?’ Ez zî o wext vano ‘Çi Men Rabuke wo, şima vanê? Serrê parî merdike, aha wazenê xo rê biewnên, kefen zî bîyo zerdike! Şima hema newe ameyî vanê ‘men Rabuke!’ Mi par îfadeyê xwu dayo! Şîyerên îfadeyê yewna tenî bigerên!

Çımey[edit]

zazaki.net