Keçelo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Hay loy, loy, lo Keçelo. Hay loy, loy, lo Keçelo. Bêmrado bêemelo. Bêmrado bêemelo. Keçelo hunî-munî. Keçel şi bindê punî. Pun leqa, Keçel teqa. Mezgê Keçelî yew weqa. Nomey Keçelî Misfa wo. Keçelî barê xwi wenawo. Bin’ dar’ zeytun di ronawo. Rişîşê varonî varawo. Zeytay tutunî rişawo. Keçelê Keçelî veşawo. Keçel çirpo perewo. Bêmrad çirpo perawo. Serê Xeyday Melon sus o. Binê Xeyday Melon sus o. Keçel yewdo meflus o. Bêmra’ yewdo meflus o. Keçelo Ehmê Husî. Bêmrado Ehmê Husî. Serê Xeyday Melon dar o. Binê Xeyday Melon dar o. Keçel yewdo ispar o. Bêmrad yewdo ispar o. Kenî nêkenî nîno diwaro. Kenî nêkenî nîno diwaro. Çitikey cendirmo bîyarê. Keçelî bîyar’ diwaro. Keçelo hunî-munî.

Çımey[edit]

https://www.zazaki.net