Kayê xuşi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

No kay kayêkê xo nimitişî yo. Hamnanî, zafane zî şewe kay beno. Kaykerdişê kayî zaf rehet o. Di tewirî kay beno.

1. Di grûbê ke tede tewr tay panc kesî estê virazîyenê. Ebe bi qura yeno bellî kerdene. Grûba ke ebe ya yew cayo bellîkerde de vindena. Grûba bîne zî înan ra qasê se metreyî dûrî kewena. Grûba ke ebe ya, yew kes vîjnena ke wa cayo bellîkerde de vindero. Na esna de grûba ke xo nimnena zî yew kes vîjnena (gereke no kes leze bivazdo), ê bînî zî şinê xo nimnenê. Keso ke ameyo vîjnayene, vano: “Başlek” (Başle bike) û bi vazdayîş şino embazanê xo het. Wexto ke va “Başlek” grûba ebe zî xerjê keso ke ameyo vîjnayene, têreyde a grûbe gêrena. Qaydeyê kayî no yo ke endamê her di grûban zî yewbînan ra nêaqetîyê, têhet bibê. Eke grûba ebe ra yew kes, grûba ke xo nimita ra yew kes bivîno, nameyê ci dano û vano “xuş, xuş, xuş”. Nimûne: “Azad xuş, xuş, xuş” û pêro şinê cayê xo. Tepîya dori vurîyena. Eke grûba ke xo nimita şira cayê înan vanê “xuş, xuş, xuş” û keso ke uca de paweno heyan endamê grûbe bêrê kuwenê. Kay wina dewam keno.

2. No tewir zî hema-hema eynî yo, ferqê xo tay ê. Ferqo yewin no yo ke tîya de grûba ebe yew kesî nêvîjnena. Heme endamê grûbe pîya gêrenê. O bîn zî eke grûba ebe ra yew

kes grûba ke xo nimita ra yew kesî bivîno nameyê ci dano û vano “xuş, xuş, xuş”. Wina bibo dori vurîyena. Eke grûba ke xo nimita şira cayo bellîkerde vanê “xuş, xuş, xuş” û dori nêvurîyena, reyna ebeyê a grûbe bena. Tîya de zî kay wina dewam keno.