Karwanê Me

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Karwanê Me  (1959) 
by Qedrîcan

Em hîç ne westiyan û nawestin
Li ser vê riya dûr
Ser vê riya dijwar
Em diçin û emê biçin
Ber bi armanca xwe

Ser deryayê bi xwîn
Ji çiyayên dar û devî
Deştên bi kelem û histirî
Newalên teng û tarî
Em derbas bûn

Li bin baran
Li ser berfan
Ba..û bager
Li şikeftan
Di bin dilopan
Bi lingê xwas
Bi can tazî
Karwanê me diçe
Ber bi armanca xwe

Bi koviyan re pence pence
Bi dêwan re rû bi rû
Me ceng kir
Wan em kuştin
Me ew kuştin
Em ne tirsiyan
Ne beziyan
Karwanê me diçe
Ber bi armanca xwe

Em gehiştin çiyayê qaf
Nizîk bû.. nizîk bû ermanc
Xuya kir..xuya kir behişta Kurmanc
Ah...
Ew ne xweş giyan
Ew kulikên ji karwan
Bi şûn da man
Ew rebenên bêçar
Man.. ji beheşta me bê par

şam 28/9/1959


This work is created in Syria and is now in the public domain there because its term of copyright has expired pursuant to the provisions of Law No. 12/2001, Syria's first ever copyright law. This work meets one of the following conditions:
  • Article 22 - "The author shall be entitled to his copyrights for his lifetime and fifty years thereafter. If the work is a combined effort of more than one author, then the copyrights are entitled for the lifetime and fifty years after the death of the last author party of the work."
  • Article 23 - "The work published without mention of the author or with the mention of a pseudonym shall be entitled to the copyrights for fifty years as of the date of the first legitimate publication. If the identity of the author is revealed or doubts are no longer valid as for specifying the same before such period lapses, the copyrights shall be applied as per the provisions of Article 22 of the law herein."
  • Article 24 - "Protection of audio - visual, broadcast, televised or cinematography work shall be enforceable for fifty years as of the date of producing the work."
  • Article 25 - "Photographic, fine arts or plastic arts shall be enforceable for ten years as of the date of producing such work."